zorgcentrale Z-plus


Innovatieve technieken voor zorg op afstand, telemonitoring, …
Ondersteunende diensten voor verschillende doelgroepen

Z-plus, de zorgcentrale van de toekomst


De wereld van de zorg evolueert voortdurend. Z-plus helpt je op weg om de nieuwe uitdagingen aan te gaan:
  • Z-plus integreert vandaag nieuwe en innovatieve technieken in de zorg.
  • Z-plus vergroot de ondersteuningsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen.
  • Z-plus ontwikkelt een platform voor alarmering (PAS), communicatie, zorg op afstand, telemonitoring, dienstverlening op maat en diverse andere zorginteracties.

Ons doel?

"Iedereen – jong en oud, gezinnen of alleenstaanden, actief of met behoefte aan ondersteuning – de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk thuis te wonen te blijven wonen met de grootst mogelijke autonomie."

Waarom een zorgcentrale?


Innovatie. Informatisering. Digitalisering. Automatisering.

De digitale vernieuwing in de zorg is volop bezig. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in alle andere zorgsectoren.

"Het aantal mogelijkheden groeit elke dag. De praktische inzet neemt jaar na jaar toe."

Digitale metingen
Metingen gebeuren meer en meer digitaal. Zonder tussenkomst van een dokter of verpleegkundige kunnen ze ingevoerd worden in het elektronisch patiëntendossier.

Denk aan:
- bloeddrukmetingen en hartslagmetingen.
- automatische metingen van het aantal milliliter aan urine dat de patiënt produceert, een automatische eerste analyse hiervan.
- enzovoort.

Langer thuis wonen
Zorgbehoevenden willen meestal zo lang mogelijk thuis of in een thuissetting verzorgd worden. De nieuwe technologie maakt dit mee mogelijk. Door de nieuwste technieken te gebruiken om 'een oogje in het zeil te houden' kunnen we een ziekenhuisopname inkorten of opname in een woonzorginstelling uitstellen.

PersonenAlarmSystemen als 'life companions'
Klassieke PersonenAlarmSystemen (PAS) zullen de komende jaren evolueren naar 'life companions'.

Nieuwe technologie maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de zorgbehoevende een alarmsignaal te geven of een verhoogde graad van waakzaamheid te activeren.

Denk aan sensoren die aangeven dat een bejaarde of zorgbehoevende persoon:
- midden in de nacht al een uur uit bed is
- langer dan een half uur op het toilet zit
- de medicatie van die dag niet juist heeft ingenomen
- om 10 uur nog niet is opgestaan
- enzovoort.Denk aan de praktijk en je ziet de mogelijkheden die monitoring vanop afstand biedt om de klok rond signalen te capteren en indien nodig de juiste alarmmechanismen in gang te zetten.

Z-plus: zorg en monitoring op afstand
Z-plus zet in op de markt van zorg op afstand, medische metingen en monitoring, en patiënt empowerment.

Wij helpen je je patiënten de juiste hulp te bieden.

portfolio

Voor wie?


Z-plus is er voor aanbieders van zorg: woonzorgcentra, thuisverplegingsdiensten, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, beheerinstanties van assistentiewoningen, OCMW's … die voor hun cliënten op zoek zijn naar innovatieve ondersteuning.

Z-plus is er dus voor de business-to-businessmarkt. Wij richten ons niet op de eindgebruiker zelf.

Welke diensten bieden we aan?

Z+ Alarm

alarmeringsplatform, met interventies indien nodig, voor de opvolging van vaste en mobiele personenalarmering, dwaaldetectie, slimme sensoren, wearables, cameratoezicht…

Z+ Meting en zorg op afstand

opvolging medische gegevens, telemonitoring, coaching, telebegeleiding, beeldzorg en zorg op afstand

Service Center

permanente dienstverlening, de klok rond, 24/7
Met wie?
Z-plus is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd opgericht door Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin vzw, Thuisverzorging in Solidariteit vzw en Sovervlag vzw.
Sinds eind 2017 verwelkomen we ook vzw Familiehulp en vzw Mederi bij de oprichters.

Samen hebben de oprichtende vzw's een decennialange ervaring in thuiszorg. Zowel in welzijn, begeleiding, zorg en verpleging.
Z-plus staat open voor andere zorgorganisaties.

Contacteer ons


Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Heeft jouw organisatie interesse om aan te sluiten bij Z-plus voor jouw leden en/of cliënten?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Of bekijk hier alvast onze voorstellingsvideo.

Bekijk de foto's en sfeerbeelden van ons bekendmakingsevent van 6 maart.

Ontvang onze info: