Disclaimer

Z-plus informeert de bezoeker van deze website over het volgende:

Publieke website

De op deze website getoonde informatie stelt Z-plus met zorg samen en wordt geregeld geactualiseerd en/of aangevuld. Ondanks deze zorg stelt Z-plus uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Z-plus biedt de informatie aan zonder garantie of waarborg op correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Aan de gegevens vermeld op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de website verzendt.

Z-plus kan wijzigingen aanbrengen of de website zelfs volledig stopzetten zonder voorafgaande mededeling.

Z-plus is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of het niet goed functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Z-plus worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Z-plus uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

De gebruiker die de op deze website aangeboden informatie raadpleegt, stemt ermee in alle risico’s verbonden aan het gebruik van het systeem op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een virus dat als gevolg van het raadplegen van het systeem zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Elk geschil met betrekking tot deze website is onderworpen aan het Belgisch recht.