Hybride zorgpad
diabetes type 2

Een verbeterde opvolging is cruciaal om de gezondheid van mensen met diabetes te bevorderen en de maatschappelijke kosten te verlagen. In samenwerking met diverse partners lanceert i-mens een klinische studie om diabeteseducatie te verrijken met telemonitoring en zorg op afstand, met als doel deze opvolging te verbeteren.

Diabeteseducatie wordt aangevuld
met telemonitoring en zorg op afstand.

Ongeveer 1 op 10 Vlamingen heeft diabetes, wat een grote impact heeft op het Belgische gezondheidsbudget. Diabeteseducatoren volgen hun patiënten nu op via vaste momenten, waardoor er vaak te laat wordt gereageerd. Om de gezondheid van diabetici te verbeteren en de maatschappelijke kosten te verlagen, is er een betere opvolging nodig. 

i-mens start daarom een klinische studie in samenwerking met partners, waaronder de Diabetes Liga, om diabeteseducatie aan te vullen met telemonitoring en zorg op afstand. De studie, genaamd ‘hybride zorgpad diabetes type 2’, omvat 100 deelnemers die gedurende 9 maanden worden gevolgd. De testgroep krijgt meetapparatuur om zelf enkele parameters te registreren, zoals bloedsuikerspiegel, bloeddruk en aantal stappen, terwijl verpleegkundige operatoren van de zorgcentrale Z-plus deze in realtime opvolgen. 

Julie Wyffels, algemeen manager Z-plus
“Onze verpleegkundige operatoren spreken de arts, verpleegkundige of diabeteseducator aan zodat er meteen een actie volgt. Dat kan een interventie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kort telefoontje, een beeldbelsessie of een educatiesessie via consultatie met een diabeteseducator. Zo spelen de zorgverleners zeer kort op de bal.” Door frequenter contact op maat kunnen diabetici beter begeleid worden en gestimuleerd worden tot een gezonde levensstijl.

Meerwaarde voor patiënt en maatschappij
In een vorig project, Diabetes on the Run, volgden patiënten ook systematisch enkele parameters zelf op. Uit de resultaten bleek de algemene gezondheidstoestand van die patiënten verbeterd te zijn. Bovendien gaven zij aan meer controle te ervaren over hun ziekte. Het hybride zorgpad diabetes type 2 gaat een stap verder: de waarden van
personen met diabetes worden ook in realtime opgevolgd door verpleegkundige operatoren. Door een intensieve samenwerking met verschillende partners en zorgverleners kunnen we korter op de bal spelen en just-in-time ingrijpen waar en wanneer nodig.

Dorien Vandormael, strategisch manager innovatie bij i-mens
“De diabeteseducator gaat nog steeds fysiek langs. We moeten wel optimaliseren om het juiste moment te vinden.
Het nieuwe zorgpad is een perfect voorbeeld van hybride zorg: de zorg aan huis wordt niet vervangen, maar juist uitgebreid met zorg op afstand. Zo gaat de educator langs op momenten die er echt toe doen. En door veel frequenter contact, via telefoon of beeldbellen, op momenten dat het misgaat begeleiden we op maat en stimuleren we een gezonde levensstijl. We zijn ervan overtuigd dat dit een positief effect zal creëren op de gezondheid van diabetespatiënten wat bijgevolg de maatschappelijke kost ook kan verkleinen.”

Evaluatie na 9 maanden
De 50 personen worden 9 maanden intensief opgevolgd. Hun resultaten worden vergeleken met de resultaten van 50 personen uit een controlegroep die het reguliere zorgtraject blijven volgen. Na 9 maanden wordt geëvalueerd of deze studie een permanente dienstverlening kan worden.

Voor de ontwikkeling van dit hybride zorgpad diabetes type 2 werkt i-mens samen met
verschillende partners:
– Z-Plus: telemonitoring drempelwaarden en eerste interventie
– Comarch: software
– Ascensia Diabetes Care: hardware
– Odisee: effectiviteitsonderzoek
– UGent: kosteneffectiviteitsonderzoek
– Roche Diabetes Care/ Roche Diagnostics: hardware, bloedtesten en
projectbegeleiding (adviesraad)
– Helan: hardware en adviesraad
– Zorg&Meer: hardware
– Diabetes Liga: adviesraad
– Solidaris: adviesraad
– Mederi: adviesraad

Meer informatie over Z+ Alarm?

Contacteer ons vrijblijvend.