zorgcentrale Z-plus


Innovatieve oplossingen voor zorg op afstand, telecare, telemonitoring …
Ondersteunende zorgdiensten voor verschillende doelgroepen

Z-plus, de zorgcentrale van de toekomst


De wereld van de zorg evolueert voortdurend. We helpen je op weg om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Z-plus -
-  integreert vandaag nieuwe en innovatieve technieken in de zorg.
-  vergroot de ondersteuningsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen.
-  ontwikkelt een platform voor alarmering (PAS), communicatie, zorg op afstand, telemonitoring, dienstverlening op maat en diverse andere zorginteracties.
-  werkt complementair op bestaande zorgdiensten. Onze innovatieve dienstverlening gaat steeds hand in hand met persoonlijke zorg.

Ons doel?
Iedereen – jong en oud, gezinnen of alleenstaanden, actief of met behoefte aan ondersteuning – de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met de grootst mogelijke autonomie.

Waarom een zorgcentrale?


Ook in de zorg is de digitale vernieuwing volop bezig. Wij helpen je om je patiënten de juiste hulp te bieden.

Personenalarmsystemen als 'life companions'
Klassieke PersonenAlarmSystemen (PAS) worden mobiel en interactief. Ze zullen de komende jaren evolueren naar 'life companions'.

Denk aan sensoren die aangeven dat iemand:
-  midden in de nacht al een uur uit bed is,
-  langer dan een half uur op het toilet zit,
-  de medicatie van die dag niet juist heeft ingenomen,
-  om 10 uur nog niet is opgestaan,
-  enzovoort.

Zorg op afstand
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de zorgbehoevende een alarmsignaal te geven of een verhoogde graad van waakzaamheid te activeren. Z-plus volgt dit meteen op.

Internet of things, wearables, sensoren, telecare … Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe zorg of afstand extra ondersteuning kan bieden voor wie langer zelfstandig wil wonen.

Digitale metingen
Medische metingen gebeuren meer en meer digitaal. Zonder tussenkomst van een dokter of verpleegkundige kunnen ze ingevoerd worden in het elektronisch patiëntendossier.

Denk bijvoorbeeld aan:
-  bloeddrukmetingen,
-  glucosemetingen,
-  hartslagmetingen,
-  automatische metingen van het aantal milliliter aan urine dat de patiënt produceert, een automatische eerste analyse hiervan.


Onze zorgcentrale kan deze metingen begeleiden, opvolgen en terugkoppelen naar de behandelende arts.

Voor wie?


Z-plus is er voor aanbieders van zorg: woonzorgcentra, thuisverplegingsdiensten, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, beheerinstanties van assistentiewoningen, OCMW's … die voor hun cliënten op zoek zijn naar innovatieve ondersteuning.

Z-plus is er dus voor de business-to-businessmarkt. Wij richten ons niet op de eindgebruiker zelf.
Met wie?

Z-plus is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd opgericht door Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin vzw, Thuisverzorging in Solidariteit vzw en Sovervlag vzw.
Sinds eind 2017 verwelkomen we ook vzw Familiehulp en vzw Mederi bij de oprichters.

Samen hebben de oprichtende vzw's een decennialange ervaring in thuiszorg. Zowel in welzijn, begeleiding, zorg en verpleging.
Z-plus staat open voor andere zorgorganisaties.

Diensten


Z+ Alarm

Z+ Meting en zorg op afstand

Service Centersluiten

Gerust thuis

We volgen oproepen via personenalarmsystemen op en bieden de garantie op professionele interventie wanneer nodig.

We begeleiden mensen bij therapietrouw en medicatie-inname, bijvoorbeeld met de slimme pillendoos. Een geheugensteuntje voor mensen die al eens iets vergeten, maar nog prima zelfstandig kunnen wonen.
sluiten

Gerust op stap

Wie nog actief is, kunnen we ook buitenhuis helpen met de mobiele alarmsystemen.
Via simkaarttechnologie en de gps-tracker in een mobiel personenalarm sturen we heel gericht hulp overal in Vlaanderen en Brussel.
Gebruikers kunnen ook dwaaldetectie gebruiken door ‘veilige zones’ in te stellen. Van zodra iemand een veilige zone verlaat, volgt de zorgcentrale dit op.
sluiten

Slimme sensoren

Sensoren brengen rust en gerustheid bij personen die zelfstandig wonen en bij hun mantelzorger of contactpersoon. CO- en rookmelders, valdetectoren, bewegings- of slimme sensoren houden een goedbedoeld oogje in het zeil.

Het is de ambitie van Z-plus om op korte termijn meetresultaten van draagbare sensoren op te volgen en te analyseren om persoonlijke begeleiding te bieden.
sluiten

Zorg op afstand

Een geheugensteuntje voor mensen die al eens iets vergeten, maar nog prima zelfstandig kunnen wonen. Daar zorgen wij voor. We begeleiden mensen bij therapietrouw en medicatie-inname, bijvoorbeeld met de slimme pillendoos.

Z-plus volgt innovatieve evoluties in telecare op de voet. Waar nodig zullen we nieuwe apparaten en beeldbelmogelijkheden inschakelen om zorg op afstand mogelijk te maken voor meer mensen. Zo kunnen we helpen bij therapietrouw en medicatieherinnering. En via een goeiedagservice houden we mee de vinger aan de pols, kunnen we structuur in de dag brengen en eenzaamheid doorbreken.
sluiten

Thuis meten

Nu al kan je gewicht, bloeddruk, hartslag, glucose en cholesterol thuis meten. De ontbrekende schakel is de doorsturing, opvolging, en medische analyse en lezing van deze gegevens. Met medische geschoolde operatoren zit Z-plus klaar de link te maken tussen metingen, analyse en opvolging. Al dan niet gekoppeld met beeldbellen.
sluiten

Bereikbaarheidsdiensten

Z-plus wil een service center zijn voor haar businessklanten en biedt bereikbaarheidsdiensten aan 24/7. De bereikbaarheid is verzekerd in alle comfort voor zorgbehoevende, de zorgverlener, de zorgaanbieder of de mantelzorger.

Nieuws


15/07/2021 | Z-plus en Jane laten ouderen langer veilig thuis wonen door slimme technologie

We slaan de handen in elkaar met Jane, een initiatief van Belfius Insurance, om een slimmere en preventieve thuiszorg in Vlaanderen aan te bieden. Artificiële intelligentie, discrete sensoren en thuiszorgverleners werken samen om ouderen langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen. Meer inzetten op hybride zorg (zorg op afstand in combinatie met zorg aan huis) kan een antwoord bieden op de stijgende vraag naar ouderenzorg.

Hier vindt u het persbericht.05/2020 | Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis merkt de sector thuiszorg en thuisverpleging een daling in het aantal zorgen van coronapatiënten. Het aantal zorgaanvragen die telefonisch binnenkwamen via de speciaal opgerichte COVID-19-zorglijnen daalden significant. Deze dalende trend ligt in lijn met wat virologen en overheidsinstanties opmerken in hun dagelijkse analyses.

Hier vindt u het persbericht.

Contacteer ons


Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Heeft jouw organisatie interesse om aan te sluiten bij Z-plus voor jouw leden en/of cliënten?

Aarzel niet om ons te contacteren.
Bekijk hier onze bedrijfsvideo.

Ontvang onze info: